Vechtsportpedagoog

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In dit keuzedeel leren studenten gevechtskunst in te zetten als een pedagogisch middel om positieve gedragsverandering bij kinderen en jongeren teweeg te brengen. De vechtsporten dragen een vijftal filosofische en pedagogische kernwaarden zoals Hoffelijkheid, Integriteit, Doorzettingsvermogen, Zelfbeheersing en Geestkracht. In dit keuzedeel staat het leren en verspreiden van deze waarden centraal.