Tuin- en parkmachines gereedmaken

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
In de mobiele werktuigen komen verschillende machinegroepen met bijbehorende gebruikseigenschappen en veiligheidseisen voor. In het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen is sprake van een algemene beschrijving van alle voertuigen en mobiele werktuigen. Het gereed maken voor gebruik komt niet voor in het KD, maar is wel een regelmatig terugkerende activiteit. In dit keuzedeel verdiept en verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het gebruiksklaar maken van de tuin & parkmachines.