Streektalen in de beroepscontext A1

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In dit keuzedeel maakt de beginnende beroepsbeoefenaar in de zorg kennis met het Groninger dialect. We bieden basale kennis en vaardigheden aan waarmee de (niet Groningse) student zich kan redden in eenvoudige zorgsituaties. De student vergroot de woordenschat van het dialect, kent de betekenis van woorden, kan (eenvoudige) gesprekken voeren in het Groninger dialect, kan een kort verhaal in het Groninger dialect (voor)lezen en begrijpt de inhoud daarvan. Wanneer het zeer vertrouwde onderwerpen betreft, lukt het de student om eenvoudige vragen te stellen en te beantwoorden. Het keuzedeel Groninger dialect wordt nadrukkelijk in de beroepscontext geplaatst. Het beheersen van het Groninger dialect zal de kwaliteit van de communicatie in de beroepssetting vergroten en vergemakkelijken en daarmee wordt de kwaliteit van de zorg vergroot.