Storingsdiagnose en reparatie aan tuin- en parkmachines

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
In de mobiele werktuigen komen verschillende machinegroepen met bijbehorende gebruikseigenschappen en veiligheidseisen voor. In het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen is sprake van een algemene beschrijving van alle voertuigen en mobiele werktuigen. Hoewel de beginnend beroepsbeoefenaar, afhankelijk van de machinegroep waaraan gewerkt wordt, meer specialistische werkzaamheden uitvoert tijdens diagnose en reparatie, blijft dit doorgaans vrij algemeen. In dit keuzedeel verdiept en verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het diagnose stellen en het doen van reparaties aan tuin & parkmachines.