Standaard eind-en langsprofielen maken met conventionele houtbewerkingsmachin

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Dit keuzedeel gaat over het frezen van standaard langsprofielen, sponningen, groeven en het slaan van standaard eindprofielen voor onderdelen van rechthoekige kozijnen, ramen en deuren en standaard trappen. Deze bewerkingen worden uitgevoerd met conventionele houtbewerkingsmachines, zoals de tafelfreesmachine en de eindprofileermachine.