Specifieke gasturbinemotoren

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Dit is een verdere verdieping op het keuzedeel Verdieping gasturbinesmotoren. (De aanvraag voor dit keuzedeel, een aanpassing van het bestaande keuzedeel Verdieping gasturbinemotoren (K0837), wordt gelijkt ijdig  ingediend.)