Specifieke gasturbinemotoren

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit is een verdere verdieping op het keuzedeel Verdieping gasturbinesmotoren. (De aanvraag voor dit keuzedeel, een aanpassing van het bestaande keuzedeel Verdieping gasturbinemotoren (K0837), wordt gelijkt ijdig  ingediend.)