Specifieke gasturbinemotoren

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Dit is een verdere verdieping op het keuzedeel Verdieping gasturbinesmotoren. (De aanvraag voor dit keuzedeel, een aanpassing van het bestaande keuzedeel Verdieping gasturbinemotoren (K0837), wordt gelijkt ijdig  ingediend.)