Specialisatie afvalinzamelvoertuigen/-materieel

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Koppelen aan: Voorman BOR Allround medewerker beheer openbare ruimte