Smart Welding

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Informatie- en communicatietechnologie gaat steeds meer een cruciale rol innemen in lastechnologie. De software wordt steeds complexer en meer aspecten worden geïntegreerd doordat meer stappen in het productieproces worden geautomatiseerd. Naast het besturen van lasrobots wordt het verzamelen en delen van data en kennis via software geregeld waarbij ook het internet als hulpmiddel kan worden toegepast. Deze technologische innovatie maakt processen flexibeler, kleinere seriegroottes worden mogelijk en ook kleinere bedrijven met minder mensen kunnen sneller meerdere lasprocessen toepassen. Smart Welding gaat om lassen waarbij in real time het proces met behulp van sensors wordt gemeten en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens wordt automatisch direct actief het proces aangepast.