Smart Welding

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Informatie- en communicatietechnologie gaat steeds meer een cruciale rol innemen in lastechnologie. De software wordt steeds complexer en meer aspecten worden geïntegreerd doordat meer stappen in het productieproces worden geautomatiseerd. Naast het besturen van lasrobots wordt het verzamelen en delen van data en kennis via software geregeld waarbij ook het internet als hulpmiddel kan worden toegepast. Deze technologische innovatie maakt processen flexibeler, kleinere seriegroottes worden mogelijk en ook kleinere bedrijven met minder mensen kunnen sneller meerdere lasprocessen toepassen. Smart Welding gaat om lassen waarbij in real time het proces met behulp van sensors wordt gemeten en geanalyseerd. Op basis van deze gegevens wordt automatisch direct actief het proces aangepast.