Smart maintenance, geschikt voor niveau 4

Processtatus 

Voordracht voor certificaat: Het certificaat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager.

Beschrijving 
Voor het keuzedeel Smart maintenance, geschikt voor niveau 4 is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.