Smart maintenance, geschikt voor niveau 3

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Smart Maintenance vindt aansluiting op de zg. 4e industriële revolutie (industry 4.0) die het mogelijk maakt om real time gegevens (data) over machines en processen te verzamelen en te analyseren. Hierdoor zijn snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk en kunnen goederen van betere kwaliteit tegen lagere kosten worden geproduceerd. Veel producenten in de maakindustrie onderzoeken de mogelijkheden van voorspelbaar (slim)onderhoud van installaties en processen op basis van data. De collectie en analyse van data wordt vaak gezien als advanced en voorbestemd voor (hbo+ ) engineers en -analisten. Maar juist de adoptie bij monteurs op mbo niveau 3 en 4 is bepalend voor de inbedding en het succes van Smart Maintenance in de fabrieken. Met dit gezamenlijke, domein-overschrijdende keuzedeel kunnen studenten zich vanuit de bestaande technische opleidingen specialiseren in Smart Maintenance. Het keuzedeel laat de student, i.s.m. bedrijven in de regio en het onderwijs werken aan innovaties en nieuwe toepassingen die mogelijkheden bieden tot slim onderhoud van machines en processen. Studenten leren hierbij vanuit een brede onderhoudsscope data verzamelen en interpreteren en op basis daarvan verbetervoorstellen te ontwikkelen. De student wordt getraind om de cyclus definiëren, analyseren, detecteren, plannen, uitvoeren en feedback te doorlopen waarbij hij met smart technieken duidelijke patronen in grote hoeveelheden data identificeert om bedrijfsprocessen te verbeteren.