Smart maintenance, geschikt voor niveau 3

Processtatus 

Voordracht voor certificaat: Het certificaat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager.

Beschrijving 
Voor het keuzedeel Smart Maintenance, geschikt voor niveau 3 is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.