Seniorenbewegingsleider

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Keuzedeel Seniorensportleider, waarbij de student in staat is om aan (groepen) beweeglessen te geven en activiteiten voor de doelgroep te organiseren en te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.