Scheepsreparatie en -modificatie

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel biedt een sectorspecifieke verdieping voor scheeps- & jachtbouwconstructie binnen het vakgebied metaalbewerking. Het keuzedeel richt zich op aanstaande of huidige beroepsbeoefenaars werkzaam in de reparatie en/of modificatie van metalen casco’s of metalen onderdelen van vaartuigen (zeeschepen, marineschepen, kleine en grote jachten, binnenschepen, speciale schepen, etc.) en drijvende objecten.