Scheepsreparatie en -modificatie

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Dit keuzedeel biedt een sectorspecifieke verdieping voor scheeps- & jachtbouwconstructie binnen het vakgebied metaalbewerking. Het keuzedeel richt zich op aanstaande of huidige beroepsbeoefenaars werkzaam in de reparatie en/of modificatie van metalen casco’s of metalen onderdelen van vaartuigen (zeeschepen, marineschepen, kleine en grote jachten, binnenschepen, speciale schepen, etc.) en drijvende objecten.