Retailtransformatie in bedrijf

Processtatus 

Aanvraag voor certificaat: Het verzoek tot het ontwikkelen van een certificaat wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
De inhoud van het keuzedeel heeft betrekking op de retailtransformatie: de impact van (digitale) retailtoepassingen op de werking van en het werk in de retail. Deze toepassingen zijn veelal specifiek voor een retailconcept en richten zich op o.a. transparantie, geldbesparing, duurzaamheid, gemak en vermaak. Door de grote variëteit aan en de ontwikkeling van deze toepassingen is het belangrijk dat de beroepsbeoefenaar zich blijvend op de hoogte stelt van ontwikkelingen in de sector, zich verdiept de impact van de ontwikkelingen op de retail en deze toepassingen op geëigende wijze inzet bij zijn werkzaamheden binnen de retail.