Retailtransformatie als tactisch middel

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De impact van de veranderende consument, de voortschrijdende techniek, verdergaande internationalisering, toenemende concurrentie en de snelheid van de verandering op de retailsector is groot en vraagt continu beslissingen op tactisch en strategisch niveau. Voor de beroepsbeoefenaar die adviseert en meedenkt op met name tactisch niveau is het belangrijk om kennis van de ontwikkelingen in het retaillandschap te hebben en deze kennis in te zetten bij zijn werkzaamheden. De beroepsbeoefenaar dient de toepassing van (digitale) retailtoepassingen te implementeren om de resultaten voor het retailbedrijf, klanttevredenheid en/of andere kpi’s te verbeteren.