Retailtransformatie als tactisch middel

Processtatus 

Vaststelling van certificaat: De sectorkamer heeft het ontwikkelde certificaat gevalideerd. Het certificaat is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden.

Beschrijving 
Digitalisering heeft een sterke invloed op de samenleving. De retail is in transitie onder invloed van digitalisering: de verwachtingen van consumenten, binnen een snel veranderende samenleving, én de toegang tot informatie en innovaties zorgen voor diversiteit in retailconcepten. De coronacrisis brengt deze ontwikkelingen in een stroomversnelling. Van medewerkers met een leidinggevende rol of andere sleutelpositie in de organisatie wordt verwacht dat ze: de (digitale) retailtoepassingen kunnen inzetten om de klant een betere beleving/ervaring te bieden en informatie over de klant gericht in te kunnen zetten. een voorbeeld zijn voor medewerkers om de (digitale) retailtoepassingen gericht in te zetten, medewerkers daarbij te helpen en mee te nemen in de ontwikkelingen binnen de retailsector. op basis van de (digitale) retailtoepassingen kunnen (bij)sturen.