Remote service engineer

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De remote service engineer is een gedreven, oplossingsgerichte technicus met goede communicatieve en contactuele vaardigheden. Hij is zich bewust van de veiligheidsrisico’s, zowel IT veiligheid als procesveiligheid. Deze verleent service op afstand waarbij technieken als virtual- en augmented-reality gebruikt worden. De service wordt ingezet bij verstoringen en onderhoud, waarbij gecommuniceerd wordt met (internationale) mensen welke werken in zowel het productieproces als de service. De remote service engineer zorgt ervoor dat het productieproces zo kort mogelijk verstoord wordt. De machines waar service aan verleend wordt zijn veelal afkomstig van verschillende leveranciers. Om het werk goed te kunnen uitvoeren dient hij overzicht te hebben over handleidingen/databestanden en deze doelgericht kunnen raadplegen.