Precisieveehouderij

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Precisieveehouderij draait om het verzamelen van data over het individuele dier, om de behandeling van het dier daar vervolgens zo goed mogelijk op aan te passen. Dit is een andere benadering dan het meer gebruikelijke ‘managen van het gemiddelde’. Het verzamelen van die individuele dierdata kan bijvoorbeeld met sensortechnologie, chips, weegsystemen, camera’s, microfoons en in de toekomst misschien zelfs drones. Deze data worden vervolgens door nauwkeurige beslisregels vertaald in een advies voor het individuele dier of koppel. Het gebruik van slimme technologie is in opkomst in de veehouderij, in navolging van talloze initiatieven in de akkerbouw. De technologie achter precisieveehouderij kan de veehouder helpen de productiviteit te verbeteren, de kosten te verlagen en de druk op het milieu te verkleinen.