Praktijkopleider

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Er zijn signalen binnengekomen m.b.t. de inhoud en examinering van het keuzedeel. Een bovensectorale evaluatie vindt plaats om te bepalen welke wijzigingen wenselijk/noodzakelijk zijn.