Positieve Gezondheid in de praktijk

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Mensen (ouderen, volwassenene, adolescenten en kinderen) zijn niet hun aandoening of hun probleem. Toch focussen we daar in zorg en welzijn doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen ‘fiksen’. Positieve Gezondheid, zoals geformuleerd door Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (IPH) kiest een andere invalshoek. ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagen in het leven’ Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De visie van Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies die een breed beeld geven