Personal Branding

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De wereld om ons heen verandert, zo ook binnen bedrijven. Bij Personal Branding ontwikkel je jezelf als merk. De beginnende beroepsbeoefenaar leert op de werkvloer helder uit te dragen wie hij is en waar hij goed in is. Hij verbindt vakinhoudelijke aspecten met zijn authentiek optreden in de veranderende belevingseconomie. Een goede Brand is de vaardigheid om jezelf als merk te etaleren en is essentieel voor de opbouw van succes in je beroep. De term ‘Personal Branding’ is letterlijk de Engelse vertaling van ‘persoonlijk merk’. Wanneer het je lukt om je Personal Branding goed neer te zetten dan creëer je een persoonlijk merk. Voorbeelden van symbolen die aan een merk gekoppeld zijn en die hun Personal Brand hebben uitgebouwd tot een van hun meest waardevolle bezittingen zijn o.a. Disney en Apple. Met dit keuzedeel gaat de beginnende beroepsbeoefenaar direct actief aan de slag met zijn eigen merk “IK” en weet dit toe te passen. Er is een duidelijke correlatie tussen succes en Personal Branding. Door een sterke Personal Brand te creëren positioneer je jezelf als een expert met verstand van zaken. Personal Branding gaat dieper in op de eigen persoonlijkheid het karakter in relatie tot het beroep. De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt een bewustzijn van eigen normen en waarden en leert zichzelf beter te begrijpen en zichtbaar te maken. De beginnend beroepsbeoefenaar leert zo te communiceren dat hij “de taal van de klant en het bedrijf spreekt”.