Parts-/baliemedewerker

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Het profiel parts-balie medewerker komt te vervallen in het KD Logistiek. Hiervoor wordt in de plaats een keuzedeel ontwikkeld. In dit keuzedeel is de beginnende beroepsbeoefenaar verantwoordelijk voor het uitleveren en verkopen van goederen/producten aan de balie/ de winkel bij het magazijn. Daarnaast leert de beginnende beroepsbeoefenaar service gericht/dienst verlenend handelen naar de klant, kan hij/zij goederen/producten verzamelen en (verkoop)klaarmaken en de aankoop van de klant financieel afhandelen.