Papiaments B1/B2 in het beroepsonderwijs

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaars die dit keuzedeel succesvol hebben afgerond, zijn van toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt, omdat ze succesvol kunnen werken in een bedrijf waar de voertaal Papiaments is en/of in een werkomgeving met een Antilliaans karakter, zoals bij beroepen in de zorg en welzijn, het onderwijs of bij de overheid.