Papiaments A2/B1 in het beroepsonderwijs

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Na het doorlopen van dit keuzedeel kan de beginnend beroepsbeoefenaar goed lezen e luisteren in het Papiaments. Bovendien kan de beginnend beroepsbeoefenaar schrijven, spreken en gesprekken voeren in standaardsituaties in het Papiaments en daarmee werkzaamheden succesvol volbrengen.