Papiaments A1/A2 in het beroepsonderwijs

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Na het doorlopen van dit keuzedeel kan de beginnend beroepsbeoefenaar zich staande houden in het Papiaments in (eenvoudige) standaardsituaties. Dit keuzedeel is relevant voor studenten die in hun werk of stage met Papiaments te maken hebben. het keuzedeel is met name relevant voor studenten die in het voorafgaande onderwijs geen of nauwelijks Papiaments hebben gehad en/of moeilijk een taal (in dit geval Papiaments) leren.