Organisatie interne evenementen

Processtatus 

Koppeltoets akkoord: Toetsingskamer SBB geeft een positief advies aan het bestuur SBB en de minister om de koppeling van het keuzedeel vast te stellen. De koppeling wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Koppelen aan: Facilitair Leidinggevende Allround medewerker facilitaire dienstverlening