Opsluiten en voormonteren van standaard houten kozijnen en ramen

Processtatus 

Vaststelling van certificaat: De sectorkamer heeft het ontwikkelde certificaat gevalideerd. Het certificaat is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden.

Beschrijving 
Onderhoudsverzoek