Ontwikkelingsgericht werken in de VVE

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Evalueren of onderhoud van het keuzedeel nodig is op basis van de kwaliteitseisen in het wijzigingsbesluit van het besluit over VE 2017.