Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Dit keuzedeel ondersteunt de beginnend beroepsbeoefenaar bij het verlenen van passende zorg en ondersteuning aan zorgvragers met psychogeriatrische aandoening. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt handreikingen voor opstellen en uitvoeren van een werkplan, bieden van passende ondersteuning, het observeren van en omgaan met het (onbegrepen) gedrag van zorgvragers met psychogeriatrische aandoening en het bevorderen van de eigen deskundigheid en die van anderen op het gebied van het bieden van ondersteuning aan mensen met psychogeriatrische aandoening.