Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 2

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Het keuzedeel staat op de onderhoudsagenda. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of en op welke wijze aanpassing wenselijk/noodzakelijk is.