Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 2

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het keuzedeel staat op de onderhoudsagenda. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of en op welke wijze aanpassing wenselijk/noodzakelijk is.