Nederlands ondersteund met gebaren in de beroepscontext A2

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Met dit keuzedeel kunnen studenten kennis maken met, en vaardigheden leren van Nederlands ondersteund met gebaren in de beroepscontext. Het beheersen van A2 niveau van Nederlands ondersteund met gebaren zal de kwaliteit van communicatie in de beroepssetting vergroten en vergemakkelijken. Vandaar dat Nederlands ondersteund met gebaren nadrukkelijk in de beroepscontext wordt geplaatst.