Nautische Techniek

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De keuzedelen Nautische techniek en Nautische vaktheorie t.b.v. verkoop worden samengevoegd tot één keuzedeel met een studiebelasting van 480 uur. De afzonderlijke keuzedelen worden vervolgens uitgefaseerd.