Meten in verband met preventief onderhoud

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
De beroepsbeoefenaar doet brede kennis op met diverse meettechnieken. Verzoek tot wijziging van het keuzedeel.