Meer muziek in de klas

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Dit keuzedeel wil mbo-studenten scholen in eigen muzikale, didactische en pedagogische vaardigheden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het brede convenant: Meer muziek in de klas Lokaal Frvslàn. Dit keuzedeel levert een kwaliteitsimpuls om voor alle kinderen een muziek educatief aanbod te ontwikkelen en uit te voeren in samenwerking met scholen en kind centra en culturele instellingen en de kennis en deskundigheid op gebied van muziekeducatie te vergroten.