Medisch handelen tijdens crisissituatie

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In dit keuzedeel worden kennis en vaardigheden aangeleerd, waardoor hij/zij in staat is levensreddende handelingen uit te voeren op slachtoffers, alsmede het uitoefenen van zelfhulp, in de afwezigheid van civiele hulpdiensten. Hij/zij verleent traumazorg bij wisselende omstandigheden en dreigingsniveaus, zoals explosies, (verkeers)ongevallen, terrorisme, etc. Dit keuzedeel is in samenwerking ontwikkeld tussen onderwijs en het DGOTC (Defensie). Het werkveld (Defensie) kan deze verzorgenden/verpleegkundigen inzetten, zodat deze proactief, adequaat, kwalitatief goed en veilig kan handelen tijdens crisisomstandigheden. Hiermee wordt de inzetbaarheid van deze specifieke verzorgenden/verpleegkundigen vergroot.