Logistieke processen in zorgorganisaties

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar hoe de verschillende contexten binnen de zorg zijn geregeld om de patiënten/cliëntenlogistiek en goederenlogistiek zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor verkrijgt hij/zij onder anderen kennis van kwaliteitssystemen binnen de zorgsector, kennis van netwerken en supply chains binnen de zorgsector en het kunnen anticiperen op zorginnovaties.