Leiderschap in de techniek

Processtatus 

Aanvraag voor certificaat: Het verzoek tot het ontwikkelen van een certificaat wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Voor onderdelen van de kwalificatie Technisch Leidinggevende is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.