Lean in bedrijf

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Lean onderwerpen die voor bedrijven en voor de functie van operator steeds belangrijker worden, in het kader van efficiency, kostenreductie, materiaal reductie en veiligheid: Lean de basis, waarde toevoegende handelingen; 8 verspillingen; 5S; standaardiseren en 1-puntslessen; Whiteboard meetings; Kaizen, SMED; OEE; KanBan; analytisch storing zoeken (Isikawa; 5W; 5WH; pareto). Bedrijven passen zelf als steeds meer de genoemde technieken toe. Onderwijs wil hier graag op inhaken en betere studenten afleveren die snel passen in de vernieuwde werkomgeving of baan.