Landbouwhuisdieren in de proefdiersector geschikt voor niveau 4

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel wordt binnenkort als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Niet benut keuzedeel, ligt voor ter uitfasering.