Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
De beginnend beroepsbeoefenaar verdiept zich in een tweetal zaken: 1. De cliënt, de mantelzorger en de naastbetrokkenen ondersteunen tijdens het bereiken van de eerstelijnsverblijf hersteldoelen. 2. Werkt binnen het multidisciplinaire team in de keten samen ter bevordering van de eigen regie van de eerstelijnsverblijf cliënt.