Kennismaking met de NGT en met NmG

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
In dit keuzedeel maken studenten kennis met de Nederlandse gebarentaal en Nederlands ondersteund met gebaren in de beroepscontext. Het zal de kwaliteit van communicatie in de beroepssetting vergroten en vergemakkelijken.