KD Werktuigkundige installaties

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is een nieuw onderzoeksrapport aangeleverd door de branche. Op basis daarvan wordt met onderwijs en bedrijfsleven bekeken welk onderhoud aan het kwalificatiedossier nodig is. Daarnaast moet het kwalificatiedossier beoordeeld worden i.v.m. nieuwe wettelijke eisen rond koolmonoxide.