KD Voetzorg

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Voetzorg staat op de onderhoudsagenda voor 2019/2020. Het kwalificatiedossier wordt aangepast op basis van de nieuwe beroepscompetentieprofielen Pedicure en Medisch pedicure.