KD Voetzorg

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Voetzorg staat op de onderhoudsagenda voor 2019. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of aanpassing van het dossier wenselijk/noodzakelijk is. Hierbij worden onder andere de beroepscompetentieprofielen Pedicure en Medisch pedicure meegenomen.