KD Voetzorg

Processtatus 

Gevalideerd: Het kwalificatiedossier is door de sectorkamer gevalideerd. Het kwalificatiedossier kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden. Het kwalificatiedossier wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Voetzorg staat op de onderhoudsagenda voor 2019/2020. Het kwalificatiedossier wordt aangepast op basis van de nieuwe beroepscompetentieprofielen Pedicure en Medisch pedicure.