KD Voetzorg

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Voetzorg staat op de onderhoudsagenda voor 2019/2020. Het kwalificatiedossier wordt aangepast op basis van de nieuwe beroepscompetentieprofielen Pedicure en Medisch pedicure.