KD Voetzorg

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het kwalificatiedossier voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Voetzorg staat op de onderhoudsagenda voor 2019/2020. Het kwalificatiedossier wordt aangepast op basis van de nieuwe beroepscompetentieprofielen Pedicure en Medisch pedicure.