KD Voertuigen en mobiele werktuigen niv. 4

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
In dit dossier leert de beginnend beroepsbeoefenaar modificatie en/of, assemblage en/of reparatiewerkzaamheden aan voertuigen en mobiele werktuigen uitvoeren. Daarnaast leert hij/zij diagnose stellen aan voertuigen en mobiele werktuigen. Hierin worden zowel mechanisch als elektrische/elektronische componenten meegenomen. Naast het uitvoeren van werkzaamheden aan voertuigen en mobiele werktuigen is hij/zij verantwoordelijk voor het begeleiden van collega’s.