KD Voertuigen en mobiele werktuigen niv. 2 en 3

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
In dit dossier leert de beginnend beroepsbeoefenaar in de basis onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan voertuigen en mobiele werktuigen. Daarnaast leert hij/zij modificatie en/of, assemblage en/of reparatiewerkzaamheden aan voertuigen en mobiele werktuigen uitvoeren. Hierin worden zowel mechanisch als elektrische/elektronische componenten meegenomen. Daarnaast leert de beginnend beroepsbeoefenaar op niveau 3 in het profiel gedeelte een diagnose stellen (met behulp van een deskundige/ervaren collega) aan voertuigen en mobiele werktuigen. Hiermee worden zowel mechanisch als elektrische/elektronische componenten meegenomen. Naast het uitvoeren van werkzaamheden aan voertuigen en mobiele werktuigen kan hij/zij een kostenberekening maken.