KD Voegen / gevelbehandelen

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is nieuwe beroepeninformatie aangeleverd door de branches. Op basis van evaluatie en nieuwe beroepeninformatie heeft het marktsegment geadviseerd om Metselen en Voegen samen te voegen en gebruik te maken van keuzedelen. Het kwalificatiedossier Metselen wordt op basis hiervan onderhouden. Het kwalificatiedossier Voegen wordt, in overleg met onderwijs en de branche, daarna opgeheven.