KD Vliegtuigbouw

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
In samenspraak met Fokker en desbetreffende school wordt gekeken of de kwalificaties uit het dossier samengevoegd kunnen worden