KD Visserij officieren

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Voor de dossiers koopvaardij, visserij officieren en maritieme waterbouw is een nieuw gezamenlijk bcp ontwikkeld. Dit moet leiden tot één nieuw kwalificatiedossier niveau 3 en 4 voor de maritieme sector.