KD Vers: Vakmanschap & ambacht

Processtatus 

Gevalideerd: Het kwalificatiedossier is door de sectorkamer gevalideerd. Het kwalificatiedossier kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden. Het kwalificatiedossier wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Het onderhoud aan KD Vers: Vakmanschap en Ambacht is afgerond. De belangrijkste wijzigingen zijn: (1) de kwalificatie worstmaker is niet meer opgenomen als afzonderlijke kwalificatie, er zijn wel keuzedelen beschikbaar voor deze specialisatie (2) verbreding van de beroepscontext door de context minder specifiek te duiden en gebruik te maken van de algemene term versproducten (3) de kwalificatie slager-traiteur is aangepast naar traiteur vers (4) de werkprocessen die gaan over leidinggeven zijn toegeschreven naar niveau 3. Dit dossier is reeds gevalideerd door de sectorkamer en zal in januari 2021 vastgesteld worden door het Ministerie van OCW.