KD Verkoop mobiliteitsbranche

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er zijn knelpunten gesignaleerd in de onderwijsuitvoering. Een voorbereidende werkgroep bekijkt op welke wijze vorm kan worden gegeven aan actualisering van dit dossier (mogelijk vaststelling op 1-1-2021).