KD Verkoop

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
De sectorkamer Handel heeft een onderhoudsopdracht gegeven. Momenteel vindt in samenwerking met experts monitoring plaats om te bepalen welke aanpassingen aan het dossier / de kwalificatie wenselijk/noodzakelijk is. Eventuele aanpassingen kunnen door veranderingen in beroepen ontstaan, en/of ondervinden invloed vanuit trends en ontwikkelingen. Naar verwachting neemt de sectorkamer Handel in de novembervergadering besluiten over eventuele aanpassingen aan de kwalificatie.