KD Verkoop

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
De sectorkamer Handel heeft een onderhoudsopdracht gegeven. Er wordt gewerkt met diverse expertgroepen. Validering verwacht in maart 2021. Implementatie augustus 2022.